Κατάργηση όλων των νόμων, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων, ζητά το ΚΚΕ

Την κατάργηση όλων των διατάξεων, των τροπολογιών, των νόμων και των σχετικών αποφάσεων, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων μέχρι σήμερα, προτείνει σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ προτείνει η κατάργηση αυτή να έχει αναδρομική ισχύ προκειμένου να επιστραφούν στους δικαιούχους τα χρήματα που έχασαν με τις περικοπές. Ζητάει επίσης να επανέλθει σε ισχύ η χορήγηση της 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης, η σύνταξη λόγω θανάτου να καθορίζεται στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για το χήρο ή τη χήρα και το κράτος να εγγυηθεί πλήρως το σύνολο των συντάξεων της κατώτερης σύνταξης, κύριας και επικουρικής.

Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του ΚΚΕ γίνεται εκτενής αναφορά στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και προβλέπει επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και των ΣΣΕ με το περιεχόμενο και τα είδη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη διαδικασία υπογραφής τους, καθώς και τη δεσμευτικότητά τους, όπως ορίζονται από το Ν. 1876/1990 «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

Οι συνεχείς μειώσεις

«Οι διαδοχικοί αντιασφαλιστικοί, αντεργατικοί νόμοι της τελευταίας 10ετίας (3863/10, 3865/10, 4093/12, 4336/15, 4387/16, 4472/17) έδωσαν ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα στο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, γκρέμισαν δικαιώματα, μεθοδικά αύξησαν τα όρια ηλικίας, χειροτέρευσαν τους όρους συνταξιοδότησης, τσάκισαν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, χτύπησαν στην καρδιά το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης», αναφέρει το ΚΚΕ και καταγγέλλει ότι η αντιστοίχιση της ασφάλισης με τη γενικότερη κατεύθυνση διασφάλισης φθηνότερης εργατικής δύναμης και με την απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους από το «βάρος» της κοινωνικής ασφάλισης πέρασε μέσα από τις ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Ειδικά για το ν.4387/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι «όξυνε ακόμη περισσότερο αυτές τις συνέπειες με νέες περικοπές σε συντάξεις και παροχές, και υπογραμμίζει ότι «οι νέες επικουρικές συντάξεις με το νόμο Κατρούγκαλου για το διάστημα ασφάλισης από 1/1/2015 θα δίνονται με αμιγώς κεφαλαιοποιητικό σύστημα (ιδιωτική ασφάλιση), σύμφωνα και με την πρόταση της Ν.Δ., προετοιμάζοντας το έδαφος για επέκταση και στην κύρια σύνταξη».

Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους είναι τεράστιες και θα οξυνθούν με την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 που προβλέπονται από 1/1/2019, αναφέρει το ΚΚΕ και επισημαίνει πως ήδη όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου λαμβάνουν σύνταξη με σημαντικές μειώσεις, λόγω της εφαρμογής νέου τρόπου στον υπολογισμό της.

Το ΚΚΕ υπογραμμίζει επίσης ότι ο ν.4387/16 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έφερε την πλήρη ανατροπή στις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές προσδοκίες των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, των επιστημόνων και των αγροτών και τις συνέπειες αυτές τις φορτώνονται παλιοί και νέοι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι που είναι οι μοναδικοί που διαχρονικά πληρώνουν για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.

Ο κατώτατος μισθός

«Η πρόσφατη τροπολογία του υπουργείου Εργασίας, που ενεργοποιεί το μνημονιακό νόμο για διαμόρφωση του κατώτερου μισθού από τον εκάστοτε υπουργό με τα κριτήρια που θέτουν οι βιομήχανοι για διασφάλιση των κερδών τους, της «ανταγωνιστικότητας» και της «παραγωγικότητας», δηλαδή, με κριτήρια που μονιμοποιούν την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τον κατώτατο μισθό, θα χειροτερεύσει τη θέση όλων των εργαζομένων, αλλά και των συνταξιούχων», υπογραμμίζει παράλληλα το ΚΚΕ και σημειώνει ότι «η ευθύνη για την κατάσταση στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μεταφέρθηκε στους ασφαλισμένους, ενώ ανήκει ολοκληρωτικά στις κυβερνήσεις που είχαν τη διαχείριση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα των αποθεματικών της».

«Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε για την αποκάλυψη, την ενημέρωση και την κινητοποίηση των εργαζόμενων και των συνταξιούχων ώστε να δημιουργηθεί μαζική καθολική αντίσταση ιδιαιτέρα για το χαρακτήρα των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων των τελευταίων χρόνων», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας και επισημαίνεται ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει την πρόταση νόμου των 530 Σωματείων που προβλέπει την κατάργηση σειράς νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4046/2012, ΠΥΣ 6/28-02-2012, Ν. 4024/2011 και Ν. 4093/2012), που «έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στον τρόπο καθορισμού των κατώτατων νόμιμων αποδοχών».

Η πρόταση νόμου για τον κατώτατο μισθό

Η πρόταση νόμου, υπενθυμίζει το ΚΚΕ, προβλέπει επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και των ΣΣΕ με το περιεχόμενο και τα είδη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τη διαδικασία υπογραφής τους, καθώς και τη δεσμευτικότητά τους, όπως ορίζονται από το ν. 1876/1990 «Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

Στηρίζει, επίσης, «το αίτημα των συνδικάτων για κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτατου μισθού των 751 ευρώ ως βάση των νέων ελεύθερων διαπραγματεύσεων».

Η τροπολογία κατατίθεται από το ΚΚΕ στη Βουλή με κεντρικό σκεπτικό ότι το ασφαλιστικό αποτελεί πολιτικό ζήτημα και όχι ζήτημα λογιστικό ή ρυθμιστικό, γραφειοκρατικό και οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό είναι ταξική επιλογή των κυβερνήσεων.

 

Η τροπολογία

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία του ΚΚΕ:

– Όλες οι διατάξεις, τροπολογίες, νόμοι και σχετικές αποφάσεις, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων μέχρι σήμερα καταργούνται αναδρομικά από το χρόνο ισχύος τους, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα αντιστοιχούντα ποσά ατόκως και καθορίζεται το ύψος της σύνταξης χωρίς τις περικοπές. Επαναφέρεται σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις όπως καθοριζόταν πριν από την εφαρμογή των ν. 3863/10, 3865/10, 4093/12, 4336/15, 4387/2016

– Από την ψήφιση της παρούσας τροπολογίας και εφεξής καταργείται ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων και όλες οι σχετικές διατάξεις που καθορίζονται από το ν. 4387/2016.

– Καταργείται ο νέος τρόπος υπολογισμού για κύρια και επικουρική σύνταξη αναδρομικά για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά τις 13/5/2016, καθώς και για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι. Καταργείται, επίσης, ο επανυπολογισμός της σύνταξής τους και η περικοπή της από 1/1/2019 έως 18%.

– Το κατώτερο όριο της σύνταξης καθορίζεται στο 80% του κατώτερου μισθού των 751 ευρώ, ήτοι άρχεται από τα 600 ευρώ.

– Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης καθορίζεται στο 80% των αποδοχών του έτους αποχώρησης ή -εάν υπάρχουν καλύτερες – του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης τριετίας του διαστήματος από 2002 έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένες.

– Αντίστοιχα, το ποσοστό αναπλήρωσης για την επικουρική σύνταξη επανέρχεται σ’ αυτό που ήταν πριν από το ν.4387/2016.

– Επαναφέρεται σε ισχύ η χορήγηση της 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης.

– Η σύνταξη λόγω θανάτου καθορίζεται στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας για το χήρο ή τη χήρα. Το ίδιο και η σύνταξη, αν δικαιούχο είναι ένα παιδί μόνο. Το ποσοστό δεν ξεπερνά το 100% στην περίπτωση περισσότερων δικαιούχων. Η οικογένεια του θανόντος ή της θανούσης δικαιούται τη σύνταξη που ελάμβανε ή επρόκειτο να λάβει ο θανών ανεξάρτητα από τα έτη ασφάλισης του. Σύνταξη δικαιούται το ανίκανο πριν από το 24 έτος ηλικίας οπότε και αν επέλθει η ανικανότητα πριν ή μετά το θάνατο του γονέα. Επίσης, δικαιούται σύνταξη το παιδί που θα μείνει ανίκανο μετά το 24 έτος ηλικίας εφόσον είναι άπορο. Ως έτος ενηλικίωσης των ανήλικων τέκνων θεωρείται η 31η/12 του έτους που συμπληρώνει το 18ο και όχι η προηγούμενη της ημέρας γέννησης για κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα ή του ίδιου του παιδιού ή των γονιών του, όπως εφαρμόζεται στο Δημόσιο. Τα ορφανά και από τους 2 γονείς δικαιούνται σύνταξη και από τους 2 γονείς, χωρίς κανένα άλλο περιορισμό. Λαμβάνουν, δε, ότι δικαιούνταν οι θανόντες γονείς τους. Η προϋπόθεση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου επανέρχεται με την προϋπόθεση των 1500 ημερών εργασίας εκ των οποίων 300 στην 5ετία προ θανάτου.

– Το κράτος εγγυάται πλήρως το σύνολο των συντάξεων της κατώτερης σύνταξης, κύριας και επικουρικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

YOU MIGHT ALSO LIKE